شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ روستای مهمویی بیرجند

تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ روستای مهمویی بیرجند

 سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند از تعویض پمپ ایستگاه پمپاژ روستای مهمویی خبر داد.

مهندس سید احمد ندائی جوان اظهار کرد: در پی بروز نقص فنی ایستگاه پمپاژ روستای مهمویی بیرجند، اکیپ آبرسانی این امور به محل اعزام و با همکاری پیمانکار، نسبت به تعویض پمپ65.5  معیوب wkl اقدام نمودند و ایستگاه پمپاژ مربوطه در مدار بهره برداری قرار گرفت.
 

آدرس صفحه :