شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

رشد 43 درصدی پیشنهادات ارسالی همکاران شرکت آب و فاضلاب استان

رشد 43 درصدی پیشنهادات ارسالی همکاران شرکت آب و فاضلاب استان

مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از رشد 43 درصد پیشنهادات ارسالی از سوی همکاران شاغل در شرکت آب و فاضلاب استان در سال 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
مهندس مجید محمدنژاد اظهار کرد: کمیته نظام پیشنهادات با هدف ارتقاء فرهنگ مدیریت مشارکتی با هم اندیشی سازمانی و مشارکت در جهت نیل به اهداف و برنامه‌های شرکت و تقویت حس مسئولیت پذیری و زمینه سازی برای خلاقیت و نوآوری در جهت عارضه یابی حذف فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده با استفاده بهینه از منابع و ارتقاء بهره‌وری سازمانی ایجاد شده است.
وی هدف از اجرای نظام پیشنهادات در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی را برنامه ریزی و هدف گذاری در فعالیت‌ها و ایجاد زمینه مشارکت همکاران در تمامی سطوح و فراهم نمودن امکان اظهار نظر اصلاحی با ارائه راهکارهای پیشنهادی در فعالیت‌ها و فرایندهای شرکت در قالب فرم‌های طراحی شده خبر داد.
مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی یادآور شد: ساماندهی کارگروه‌ها و کمیته‌ های تخصصی پیشنهادات شرکت جهت بررسی و کارشناسی اثربخشی پیشنهادات و تعریف نمودن شاخص پیشنهادات در ارزیابی سالیانه امورهای تابعه شرکت باعث گردید تا با جلب اعتماد همکاران خوشبختانه با 43 درصد رشد پیشنهادات ارسالی به کمیته نسبت به دوره مشابه سال گذشته با تعداد 378 پیشنهاد و 81 پیشنهاد پذیرفته شد سرانه 2 پیشنهاد به ازاء هر نفر از پرسنل شرکت در سال 98 که از اهداف و الزامات تکلیفی از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بوده را محقق نماید.
لازم به ذکر است، با توجه به پیاده سازی استاندارد ISO9001 در فعالیت‌های شرکت، فرآیند مربوط به نحوه ارسال و بررسی پیشنهادات تدوین و در قالب نظام پیشنهادات در شرکت در حال اجرا می‌باشد.
 

آدرس صفحه :