شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

دیدار مدیرعامل شرک آبفای استان با کارکنان امور آب و فاضلاب شهرستان قاینات

دیدار مدیرعامل شرک آبفای استان با کارکنان امور آب و فاضلاب شهرستان قاینات

مهندس حسین امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به همراه مهندس سالاری معاون مهندسی و توسعه و مهندس نادی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت در سفر به شهرستان قاین در محل امور آب و فاضلاب شهرستان حضور یافتند و ضمن عرض خداقوت خدمت پرسنل از تمام واحدها بازدید به عمل آوردند.
مهندس حسین امامی در این بازدید ضمن بررسی مسائل و مشکلات حوزه کاری همکاران و پیشبرد اهداف شرکت در زمینه استقرار و یکپاچگی نیروها و خدمات رسانی هرچه بیشتر از نظر برخورد با ارباب رجوع و تسریع در انجام امورات  مشترکین تاکید فرمودند.
 

آدرس صفحه :