شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

بازدید سرپرست امور طبس از تاسیسات روستاهای سرند و ماودر و دیدار با دهیار و شورای روستا

بازدید سرپرست امور طبس از تاسیسات روستاهای سرند و ماودر و دیدار با دهیار و شورای روستا

سرپرست امور آب و فاضلاب طبس در بازدید از روستاهای ماودر و سرند از نزدیک با تاسیسات دو روستا آشنا و با دهیار و شورای اسلامی روستا نیز دیدار نمود.
در این دیدار که کارشناسان امور نیز حضور داشتند در خصوص مشکلات مخزن و مجتمع دامداری روستا نیز تصمیماتی اتخاذ شد.
گفتنی است تامین آب دو روستا از چشمه های موجود تامین می شود که برای مباحث بهداشتی و موارد مشاهده شده در محل ، تصمیماتی گرفته شد.
مهندس موسی حسنی با اشاره به نزدیکی حفاری گاز در این روستاها، خواستار توجه جدی به نحوه حفاری پیمانکاران جهت محافظت شبکه و انشعابات آب شد.
 

آدرس صفحه :