شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از کاربری های جنوب غربی شهر قاین

بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از کاربری های جنوب غربی شهر قاین

بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از کاربری های جنوب غربی شهر قاین
مهندس حسین امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به همراه مهندس سالاری معاون مهندسی و توسعه و مهندس نادی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت به همراه مهندس توکلی سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان قاینات از محل کاربری های جنوب غربی شهر قاین جهت بررسی مسائل و مشکلات آبرسانی به این مناطق  بازدید به عمل آوردند.
 

آدرس صفحه :