شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

مقاوم سازی خط انتقال آب چاه شماره 2 و حوادث سربیشه

مقاوم سازی خط انتقال آب چاه شماره 2 و حوادث سربیشه

مدیر امور آب و فاضلاب سربیشه از مقاوم سازی خط انتقال آب چاه شماره 2 و چاه حوادث این شهر خبر داد.
مهندس بیزادی زاده اظهار کرد: دیوار سیل بند خط انتقال چاه شماره 2 و حوادث سربیشه در برابر سیلاب مقاوم سازی  گردید.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه دیوار سیل بند خط انتقال چاه 2 و حوادث سربیشه دچار آب شستگی شده و در معرض خطر سیلاب قرار داشت این امور نسبت به مقاوم سازی این دیواره اقدام نمود.
لازم به ذکر است، در این عملیات با همکاری ماشین آلات شهرداری و یک دستگاه لودر بخش خصوصی نسبت به سنگ ریزی و خاک ریزی دیواره اقدام گردید.
 

آدرس صفحه :