شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

بازدید دادستان شهرستان قاین از پروژه کلکتور600 میلیمتر فاضلاب این شهر

بازدید دادستان شهرستان قاین از پروژه کلکتور600 میلیمتر فاضلاب این شهر

دادستان شهرستان قاین به اتفاق مدیر امور آب و فاضلاب این شهر، از پروژه کلکتور 600 میلیمتر فاضلاب شهر قاین بازدید نمودند.
در این بازدید دادستان شهرستان با توجه به مشکلات به وجود آمده در فاضلاب مجتمع 1000 واحدی غدیر قاین خواستار تسریع در اتمام پروژه با رعایت الزامات ایمنی شد.
در ادامه دادستان شهرستان به اتفاق مدیر امور از مسیر بازگشایی نشده انتهای خیابان بهارستان بازدید نمودند و مقرر شد موضوع از طریق دادستان شهرستان با برگزاری جلسه ای با مالکین انجام گیرد.
 

آدرس صفحه :