شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

نوسازی 762 فقره انشعاب فرسوده آب در بیرجند

نوسازی 762 فقره انشعاب فرسوده آب در بیرجند

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: در راستای کاهش هدررفت و رضایت مندی مشترکین، نوسازی 762 فقره انشعاب فرسوده آب در شهر بیرجند انجام شد.
مهندس سید احمد ندائی جوان تصریح کرد: نوسازی این تعداد انشعاب در نه ماهه سال جاری و در راستای کاهش هدررفت و تدقیق آمار مصرف و رضایت مندی مشترکین  در دستور کار قرار گرفت.
 

آدرس صفحه :