شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

تعويض دو عدد شير هواي خط انتقال دشت اسفدن

تعويض دو عدد شير هواي خط انتقال دشت اسفدن

مدير امور آب و فاضلاب حاجي آباد از تعويض دو دستگاه شير هوا در خط انتقال دشت اسفدن خبر داد .
مهندس حيدري اظهار کرد: در راستاي انجام بازديدهاي دوره اي خطوط انتقال، نظافت و نگهداري حوضچه هاي خط و برنامه هاي نگهداري مرتبط با تاسيسات آبرساني، عملکرد نامناسب دو عدد شير هواي خط انتقال محرز گرديد.
وی افزود: با توجه به لزوم بهره برداري مطلوب از تاسيسات، نسبت به تعويض آنها اقدام گرديد.
 

آدرس صفحه :