شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

بازدید فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان سپاه پاسداران بیرجند از پایگاه مقاومت شهید اصغری امور بیرجند

بازدید فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان سپاه پاسداران بیرجند از پایگاه مقاومت شهید اصغری امور بیرجند

سرهنگ حمید علی آبادی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان سپاه پاسداران بیرجند با حضور در امور آب و فاضلاب بیرجند از قسمت های مختلف امور بیرجند بازدید نمود.
سرهنگ علی آبادی در این بازدید طی سخنانی به نقش و جایگاه بسیج اشاره کرد و گفت: در برهۀ کنونی حضور پرشور بسیج در منطقه باعث امنیت و در کشور ضامن پاسداشت ارزش های انقلاب است.
در پایان محمد علی آبادی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید اصغری امور بیرجند گزارش فعالیت های انجام شده را ارائه نمود.
لازم به ذکراست این پایگاه در سال 97 جزو پایگاه های نمونه شهرستان بیرجند انتخاب شد.
 

آدرس صفحه :