شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

دیدار مدیر و مسئول مشترکین امور سربیشه با فرماندار جدید این شهرستان

دیدار مدیر و مسئول مشترکین امور سربیشه با فرماندار جدید این شهرستان

مدیر امور آب و فاضلاب سربیشه به همراه مسئول مشترکین این امور با محمدی فرماندار جدید شهرستان سربیشه و فراشی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیدار و گفت و گو کرد.
بیزادی زاده مدیر امور آب و فاضلاب سربیشه اظهار کرد: این دیدار با هماهنگی قبلی به منظور آشنایی فرماندار، با مسائل و مشکلات حوزه آب و فاضلاب شهری انجام شد.
در این دیدار گزارشی در خصوص آبرسانی به شهرهای سربیشه و مود و مشکلات موجود در حوزه آب و فاضلاب شهری ارائه شد.
در پایان مهندس محمدی فرماندار جدید شهرستان سربیشه ضمن تشکر از خدمات رسانی مناسب و مطلوب به شهروندان برای رفع مشکلات مربوط به آب و فاضلاب قول مساعد برای همکاری داد. 
 

آدرس صفحه :