شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

چاه جدید شماره 10 رکات وارد مدار بهره برداری گردید

چاه جدید شماره 10 رکات وارد مدار بهره برداری گردید

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: چاه جدید جا به جاشده 10 رکات بیرجند وارد مدار بهره برداری قرار گرفت.
مهندس سید احمد ندائی جوان افزود: با توجه به افت دبی چاه شماره 10 قدیم رکات، پس از انجام بررسی های لازم و ویدئومتری به دلیل خوردگی و ریزش لوله جدار و قدمت در پروسه جابجایی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از اخذ مجوز و انعقاد قرارداد با پیمانکار چاه جدید با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال شامل عملیات اجرایی حفر، لوله‌گذاری، آزمایش پمپاژ، نصب منصوبات، اتصال  به خط رانش، با دبی 32 لیتر در ثانیه وارد مدار بهره ‌برداری گردید.
 

آدرس صفحه :