شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

نصب تجهیزات کاهنده مصرف در اماکن عمومی و آموزشی سرایان

نصب تجهیزات کاهنده مصرف در اماکن عمومی و آموزشی سرایان

سرپرست امور آب و فاضلاب سرایان از نصب لوازم کاهنده مصرف در اماکن عمومی و آموزشی در این شهر خبر داد.
محمدعلی حقدادی با بیان این مطلب افزود: در راستای مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب در اماکن عمومی و آموزشی به ویژه مدارس، نسبت به نصب تجهیزات کاهنده مصرف در سطح مدارس شهر سرایان اقدام گردید.
وی اظهار کرد: این لوازم کاهنده که از محل اعتبارات مدیریت مصرف تهیه گردیده، به صورت پایلوت در تعدادی از مدارس و اماکن عمومی نصب و مقرر گردید نسبت به پایش تاثیرات آن بر مصارف مشترکین اقدام گردد.
 

آدرس صفحه :