Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/abfakhj/domains/abfa-khj.ir/public_html/views/postView.php on line 29
شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

انجام کارسنجی و تشکیل کمیته برونسپاری امور نهبندان

انجام کارسنجی و تشکیل کمیته برونسپاری امور نهبندان

مدیر امور آب و فاضلاب نهبندان از بازدید معاونان ستادی شرکت از روند انجام کارها در این امور خبر داد.
مهندس حسنی در این خصوص گفت:در جریان این بازدید، بخش های مختلف خدمات اداری و بهره برداری امور آب و فاضلاب نهبندان مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این بازدید ضمن بررسی وظائف و عملکرد پرسنل این امور و کارسنجی فعالیت های روزمره نسبت به مصاحبه حضوری با نیروهای موجود اقدام شد و پس از بحث و تبادل نظر مشکلات موجود  بررسی و راهکارهای لازم برای رفع آن ارائه گشت.
به گفته وی؛ معاونین برنامه ریزی و منابع انسانی، مالی و پشتیبانی همچنین مدیر امور اداری شرکت، این اولین بازدید امور در سال 97 را به عهده داشتند.
لازم به ذکر است: بازدید از مخازن و آزمایشگاه امور آب و فاضلاب نهبندان از دیگر برنامه های نمایندگان شرکت در این حضور یک روزه بود.
 

آدرس صفحه :