شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

خرید دستگاه نشت یاب DNR-18 در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

خرید دستگاه نشت یاب DNR-18 در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از خرید دستگاه نشت یاب DNR-18 در راستای شناسایی اتفاقات شبکه های اصلی و فرعی آب خبر داد.

مهندس مهدی هاشمی مقدم به خرید دستگاه های نشست یاب در سال گذشته و تجربه موفق در شناسایی تعداد زیادی از اتفاقات در شبکه های آب و برنامه ریزی برای رفع این اتفاقات اشاره کرد و گفت: به منظور اثربخشی پروژه های نشت یابی استان این مجموعه اقدام به خرید دستگاه نشت یاب DNR-18 نموده است.

وی اعتبار مورد نیاز برای خرید دستگاه مذکور را 350 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در بررسی های اولیه نتایج مثبتی از این دستگاه ثبت شده است.

لازم به ذکر است، با توجه به هزینه های بالای پروژه های اصلاح شبکه های آب و عدم تخصیص اعتبار لازم، در سال گذشته شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اقدام به خرید دستگاه نشت یاب و انجام این پروژه با اولویت شهرهای بیرجند، طبس و نهبندان نمود که سبب شناسایی تعداد قابل توجهی از نشتی های نامرئی در شبکه شد.

آدرس صفحه :