بیرجند

جستجو RSS نسخه انگلیسی اخبار
سه شنبه
1400/04/01

نیازمندی های کارآموزی
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
پیام رسان سروش
اخبار کرونا

صفحه اول       دفتر قراردادها

عناوین وظایف و مسئوليتها :
-    دریافت و تمرکز سياست ها و راهبرد خط مشي هاي مربوط به معاملات و انعقاد قراردادهاي مزايده و مناقصه
-    اعمال مسئوليت مربوط به مديريت امور قراردادها در سطح شركت
-    مطالعه و آشنائي لازم با قوانين و مقررات مربوط به قراردادها، مزايده و مناقصات و شرايط عمومي پيمان و ساير موارد
-    همكاري با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به منظور آگاهي از معیارها، فراسنج ها و استاندارهای فنی و زیست محیطی قراردادها و رعایت آن در انعقاد قراردادها و پروژه های شرکت
-    اعمال استانداردها و معیارهای فنی و زیست محیطی در طرحها و پروژه های آبفا
-    بررسی و تائید پیش نویس و تهیه متن نهایی قراردادهای مورد نیاز و نظارت بر قراردادها به منظور بهبود سيستم‌هاي قراردادي و ايجاد انسجام و يكپارچگي و وحدت رويه
-    نظارت و كنترل در مورد تهيه و تدوين پيش‌نويس قراردادهاي تهيه شده توسط ساير واحدها به‌منظور حصول اطمينان از رعايت موازين حقوقي و صرفه و صلاح شركت
-    همکاری در اعمال مسئوليتهاي مربوط به مزايده ها و مناقصات (تهيه اسناد و اوراق مربوط به شرايط شركت درمناقصه و مزايده وانجام مكاتبات و دريافت مجوزهاي لازم بارعايت مفاد آيين‌نامه معاملات شركت ارجاعي ازسوي مافوق)
-    همكاري دربررسی اطلاعات مربوط به بازارکالاهای موردنیازبا واحدبازرگاني وآشنائي باوضعيت بازارداخلي وخارجي
-    تهیه و تنظيم، عقد و مبادله قراردادهاي معاملات با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل و هماهنگي با دفتر حقوقيو عندالزوم سابر واحدهای ذیربط
-    ارسال قراردادها جهت دريافت امضاهاي مجاز و تامين اعتبارخريد
-    همکاری در اعمال مسئولیت تطابق فنی و زیست محیطی کالاها و تجهیزات و سایر اقلام خریداری شده با ضرورتها و الزامات منعقده شرکت
-    نطارت، بررسي و كنترل صورت وضعيت پيمانكارها و تطبيق آنها با مفاد قرارداد فيمابين و دريافت تضمين‌هاي حسن انجام تعهد در قراردادها و ارسال آن به مقامات ذيربط
-    بررسي و تعيين ميزان ريسك حقوقي قراردادهاي خارجي و تبيين آنها براي مديريت و ارايه راهكار و پيشنهاد براي جلوگيري از بروز خسارت
-    همکاری در مستند سازي فرايندهاي حقوقي و قراردادهاي شركت
-    شرکت در جلسات و کمیسیونهای معاملات، تحویل موقت و قطعی و تطبیق کارهای انجام شده با مفاد قرارداد
 


تعداد بازدید این صفحه :8027
تاریخ انتشار صفحه : 1396/09/25
آخرین بروزرسانی : 1398/04/25


Power by : RAAKCMS