بیرجند

جستجو RSS نسخه انگلیسی اخبار
دوشنبه
1398/02/30

دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
پیام رسان سروش

صفحه اول       وضعیت موجود GIS

وضعیت موجود

ورود داده­ها و اطلاعات به سامانه GIS، برای 5 شهرستان بیرجند، قاین، فردوس، نهبندان و بشرویه انجام گردیده است و تاکنون میزان ورود و ثبت اطلاعات در سامانه GIS، مطابق جدول زیر است:

ردیف

شهر

شبکه توزیع موجود (کیلومتر)

شبکه توزیع ثبت شده در GIS (کیلومتر)

خطوط انتقال موجود (کیلومتر)

خطوط انتقال ثبت شده در GIS (کیلومتر)

مشترکین موجود (عدد)

مشترکین ثبت شده در GIS (عدد)

1

بیرجند

600.07

590

175

175

77862

67394

2

قاین

218.023

215

13

13

18391

16515

3

فردوس و اسلامیه

241.65

240.2

47

47

16231

14777

4

نهبندان

98.44

91

23

23

6838

6288

5

بشرویه

108.87


تعداد بازدید این صفحه :4983
تاریخ انتشار صفحه : 1397/06/06


Power by : RAAKCMS