بیرجند

جستجو RSS نسخه انگلیسی اخبار
پنجشنبه
1399/09/06

نیازمندی های کارآموزی
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
پیام رسان سروش
اخبار کرونا

صفحه اول       معاونت بهره برداری

 

نام و نام خانوادگی: سید علی هاشم آبادی

سمت: معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تلفن:   32234013      داخلی: 208
پست الکترونیکی:Bahrebardari(at)abfa-khj.ir

آقای هاشم آبادی

عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    تهیه دستور العملهای مرتبط به بهره برداری و هدایت تأسیسات آب و فاضلاب
-    تهیه ضوابط و استانداردهای لازم در امر تعیین حریم بهداشتی تاسیسات و منابع آب و همچنین پیگیری و نظارت بر حفظ کیفیت بهداشتی آب و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب
-    نظارت بر حسن اجرای دستور العملهای عملیاتی ، بهره برداری در حوزه عمل شرکت
-    نظارت و کنترل در خصوص به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز ازتاسیسات آب و فاضلاب تحلیل آنها و تعیین شاخصها و نسبتهای موجود و ایجاد کانالهای ارتباطی مناسب بین واحدهای بهره برداری جهت تبادل اطلاعات
-    بررسی و تدوین دستور العمل ها و شاخص های  لازم در مورد بهداشتی نمودن تاسیسات آب شرب و همچنین تاسیسات فاضلاب و نظارت مستمر بر آنان
-    کنترل و تایید کلیه پروژه های انجام شده در هنگام تحویل موقت و دائم شامل توسعه و نوسازی شبکه های آب و فاضلاب ، ایجاد تاسیسات جدید آب و فاضلاب ، مهندسی مجدد تاسیسات
-    پیگیری و نظارت در زمینه ایجاد و بهره برداری از آزمایشگاههای آب و فاضلاب
-    برنامه ریزی  و نظارت به منظور  بهبود راندمان تجهیزات و تاسیسات، صرفه جویی در مصرف انرژی
-    برنامه ریزی به منظور انجام به موقع و صحیح سرویس ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب و فاضلاب
-    نظارت و همکاری در خصوص تشکیل گروههای نظارت بر بهره برداری به منظوردست یابی به حداکثر راندمان جهت جلوگیری از هدر رفتن انرژی و سرمایه
-    بررسی و ارائه روشهای اقتصادی و قابل اعتماد در جهت ضد عفونی کردن آب
-    نظارت و کنترل موارد مربوط به مطالعات کاهش آب بحساب نیامده در جهت کاهش هدررفت آب ، مطابق با ضوابط مندرج در بودجه ، تعهدات سالانه و اعتبارات تخصیص یافته
انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست : مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آب   
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    نـظارت بـر اجرای دسـتور العمل های صـادره در مـورد بهره برداری بـهداشتی از تـاسیسات آب شرب در واحدهای بهره برداری شهرهای تابعه
-     نظارت برروند تامین انتقال  و توزیع آب ورسیدگی به شکایات مشترکین در خصوص نحوه توزیع آب
-    نظارت و پیگیری بر اجرای مصوبات ابلاغی از طرف دفتر نظارت بربهبود روشهای بهره برداری از آب شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور.
-    نظارت بر روند انجام مطالعات و استقرار سامانه‌های تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات آب تحت پوشش
-    نظارت بر روند پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات برنامه ای و کنترل عملیات اجرایی نگهداری و تعمیرات در مجموعه تأسیسات آبرسانی ، ایستگاه‌های پمپاژ  ، تصفیه خانه های آب و خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع اب
-    کنترل وضعیت تأمین آب بویژه میزان آبدهی چاه‌ها و پیگیری انجام عملیات ویدئومتری و بازسازی چاه‌های در مدار بهره‌برداری
-    پیگیری در تجهیز واحد حوادث و اتفاقات و مکانیزه شدن سیستم بصورت نرم افزاری در جهت تجزیه و تحلیل حوادث اضطراری
-    پیگیری انجام مانورهای لازم در جهت آماده بکار بودن تجهیزات و تأسیسات بویژه شیرآلات شبکه تو.زیع آب
-    بازدیدهای برنامه‌ریزی شده از تأسیسات و نحوه عملکرد همکاران در سطح شرکت
-    ارائه گزارشات عملکرد واحدهای آب شهری در سطح شهرها و تجزیه و تحلیل میزان اثر بخشی اجرای پروژه‌های بهبود روش های بهره‌برداری آب
-    پیگیری بهره‌گیری از تکنولوژی نوین بویژه بهبود کیفیت آب تصفیه شده و یا آب تولیدی با استفاده از سیستم‌های نانو در مجموعه بهره‌برداری و برنامه‌ریزی تأمین توزیع آب مورد نیاز شهرها با هماهنگی واحدهای بهره‌برداری شهری
-    پیگیری طرح های برون سپاری فعالیت های راهبری، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تأسیسات آب
-    پیگیری برنامه‌های پدافند غیر عامل بویژه برای مجموعه‌های حساس و مهم اعلام شده و پیگیری برنامه های حفاظت و ایمنی کار در راهبری و بهره‌برداری از تأسیسات
-    اجرای برنامه خود ارزیابی تأسیسات مورد بهره‌برداری و پیگیری در جهت رفع مشکلات
-     نظارت بر ایجاد سیستمهای بهره‌برداری بهینه شامل بی‌سیم و کنترل از راه دور
-    نظارت بر اجرای طرحها و پروژه های تامین آب
-    نظارت بر بهره برداری از خطوط آبرسانی (مشترک بین شهری) شامل تاسیسات آبگیری از رودخانه به تصفیه¬خانه ها، خطوط انتقال و مخازن جمع‌آوری مشترک
-    اجرای مانور لازم با همکاری واحدهای ذیربط و پیگیری برنامه های اصلاحی در بخش خطوط انتقال آب و آماده سازی مجموعه تاسیسات تحت بهره‌برداری جهت رفع شرایط بحران و اجرای برنامه‌های ویژه جیره‌بندی در صورت وقوع شرایط بحران
-    نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای عملیات در سطح شرکتها از طریق دفاتر بهره برداری آب شهری و آبرسانی
-    نظارت بر تهیه شناسنامه خطوط انتقال، شبکه توزیع و تاسیسات، مخازن و....
 انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست : مدیردفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب   
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    ایجاد ،کنترل استمرار و بازنگری در روش¬های عملیاتی برای  هماهنگی در عملیات بهره برداری
-    ایجاد رویه‌ی واحد و منطبق بر استاندارد برای به کارگیری تجهیزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تاسیسات فاضلاب
-    بررسی و کنترل مداوم در خصوص رعایت استانداردهای بهره برداری ، عملیات پرسنلی ، دستگاهها ، ماشین آلات ، ابزارها و تجهیزات
-    بررسی گزارشات بهره برداری از شبکه شامل (بازرسی ها، شستشو ، حوادث و اتفاقات و... ) و تجزیه و تحلیل آنها
-    بررسی گزارشات ،ایستگاههای پمپاژ فاضلاب وسرویس ونگهداری درزمینه کمیت وکیفیت فاضلاب ورودی وخروجی
-    برنامه ریزی برای نوسازی شبکه های فرسوده ، اصلاح انشعابات ریزشی ، هم سطح سازی دریچه های آدم رو و علامت گذاری و نوسازی و بازسازی آدم روها
-    نظارت بر رعایت نصب انشعابات فاضلاب و حصول اطمینان از کیفیت لوازم نصب انشعاب و کنترل و تائید صورت وضعیت نصب انشعاب فاضلاب
-    انجام اصلاحات و تغییرات جزئی و کلی در تجهیزات و ماشین آلات و دستگاهها به منظور افزایش راندمان ، کاهش هزینه های بهره برداری ، نگهداری و افزایش ایمنی و انعکاس اطلاعات به مدیریت مافوق
-    هماهنگی با مدیران شهرها در اجرای صحیح و به موقع سرویس ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات فاضلاب برای به کارگیری آن ها در عملیات بهره برداری وشرایط اضطراری.
-     کنترل و بررسی علل خسارت و فرسودگی تاسیسات فاضلاب و یافتن راه حلهای علمی و انجام اقدامات مقتضی به منظور جلوگیری از تکرار اشکالات و معایب فوق
-    پیش بینی و پیگیری برای تهیه تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز در بهره برداری شبکه و تصفیه خانه ی فاضلاب
-    برنامه ریزی و پیگیری برای انجام علیات ویدیو متری و تهیه ی نقشه های وضعیت شبکه
-    برنامه ریزی و پیگیری برای تهیه‌ی نقشه های دیجیتال و GIS شبکه
-    انجام اقدامات لازم برای بهینه سازی و افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه ی فاضلاب
-    پیگیری برای تهیه دستورالعمل بهره برداری و نگداری از تصفیه خانه های فاضلاب
-    نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (PM) در تاسیسات فاضلاب
-    برگزاری کارگاههای آموزشی موردنیاز برای بهره برداری فاضلاب
 انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

عنوان پست : مدیر دفتر کنترل کیفیت آب و فاضلاب   
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    نظارت بر حسن اجرای برنامه ی عملیاتی واحدهای کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب مشتمل بر : مدیریت کیفیت منابع آب ، کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، کنترل کیفیت در شبکه های توزیع و تاسیسات آب و فاضلاب ، احداث و یا تجهیز آزمایشگاهی آب و فاضلاب و مدیریت اطلاعات در شهرهای تابعه
-    برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در کارکنان زیر مجموعه در اجرای ماموریت ها و نظارت بر حسن انجام آن
-    ایجاد ارتباط با ستاد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همکاری در تهیه ی دستور العمل ها و ضوابط کنترل کیفیت آب و فاضلاب
-    تهیه و تدوین دستور العمل های مورد نیاز برای هماهنگ سازی نحوه ی انجام فعالیت ها و اطمینان از انجام صحیح فعالیت های کنترل کیفیت آب و فاضلاب (نظیر دستور عمل های نحوه ی انجام کلرسنجی ، نمونه برداری ، چک لیست های بازدید ...) برای واحدهای تابعه
-    مشارکت در تصمیم گیری در خصوص خرید تجهیزات لازم مورد نیاز واحدهای کنترل کیفیت (اعم از تجهیزات آزمایشگاهی و یا تجهیزات گندزدایی آب شرب ) از لحاظ فنی
-    همکاری با دفتر آموزش جهت برنامه ریزی در خصوص ارتقاء سطح دانش تخصصی کارکنان واحدهای کنترل کیفیت در شهرهای تابعه از طریق نیازسنجی آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط
-    ایجاد ارتباط و هماهنگی با دیگر سازمان های محلی مسئول در زمینه ی نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب
-    تهیه وارائه ی گزارش های تحلیلی از وضعیت کیفی آب (از منابع تا نقاط مصرف ) به مقام های بالاتر
-    انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی


عنوان پست : مدیر دفترمدیریت مصرف و مطالعات کاهش آب بدون درآمد   
عناوین وظایف ومسئولیتها :
-    سیاست گذاری و انجام عملیات لازم جهت مدیریت آب بدون درآمد براساس سیاست های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در قالب کمیته آب بدون درآمد، مدیریت مصرف و .GIS
-    تشکیل بانک اطلاعاتی در زمینه میزان مصرف، تولید وسایر عوامل موثر در آب بدون درآمد و مدیریت مصرف با همکاری واحدهای ذیربط آب بدون درآمد (هدررفت ظاهری، واقعی و بهتر مصارف مجاز بدون درآمد).
-    بررسی و تحلیل میزان آب بدون درآمد در ددوره های مختلف( ششماهه ـ یکساله) در شهرهای تحت پوشش.
-    بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث در شبکه توزیع ، انشعابات، خطوط انتقال در شهرهای تحت پوشش و ارائه راهکارهای مناسب.
-    نظارت و پیگیری پروژه های آب بدون درآمد ، مدیریت مصرف، GIS و ارائه گزارش .
-    تجزیه و تحلیل عوامل موثر در آب بدون درآمد به تفکیک شهرها و مناطق تحت پوشش و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش میزان هدررفت آب در شهرهای تحت پوشش.
-    پیگیری مستمر جهت تهیه و نصب وسایل و تجهیزات اندازه گیری و کنترل آب بدون درآمد.
-    همکاری و هماهنگی با معاونت مهندسی و توسعه در زمینه ارتقاء روشهای طراحی، اجرا و بهره برداری از شبکه توزیع آب شهری و خطوط انتقال با بهره گیری از تجارب حاصله در زمینه فعالیتهای انجام شده آب بدون درآمد.
-    بررسی و تجزیه و تحلیل و توجیه اقتصادی پروژه های آب بدون درآمد، مدیریت مصرف، GIS
-    ارتباط با مدیران شهرهای تحت پوشش و تشکیل جلسه با ایشان جهت بررسی و تحلیل آمار و اطلاعات پایه و شاخصهای مربوطه.
-    پیشنهاد راهکارهای مناسب و اجرای سیاستها و الگوی مصرف جهت تحقق اهداف و رسیدن به حد استاندارد در زمینه مشخصات آب و آب بدون درآمد.
-    ارتباط مستمر با معاون امور مشترکین و درآمد به منظور شناسائی اجزاء مصرف آب و هدررفت ظاهری.
-    ارائه گزارش مستمر از نحوه عملکرد به منظور شناسایی اجزاء مصرف آب و هدررفت ظاهری.
-    استفاده از ظرفیت های کارشناسی داخل شرکت و دانشگاههای محل برای مدیریت بهتر بخش.
 انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

 

عنوان پست: گروه انرژی و سیستم های تله متری و کنترل از راه دور

شناسایی فرآیندها وکلیه  تجهیزات انرژی بر، موجود در سیستم و نظارت و همکاری بر انتخاب و طراحی تجهیزات مناسب برای تأسیسات جدید با توجه به اخرین دست اوردهای موجود.
ـ ارزیابی منطقی منابع اقتصادی و هزینه تغییرات سیستم پیشنهادی برای تأثیر بر کارائی بهبود یافته مصرف انرژی.
ـ پیگیری و تهیه و تدوین برنامه‌های صرفه‌جویی انرژی، کاهش هزینه‌های مربوطه، نظارت بر اعمال تعرفه‌های انرژی الکتریکی، کنترل قبوض برق مصرفی و سایر حامل‌های انرژی (نظیر گاز و سوخت‌های فسیلی) کلیه تأسیسات آب و فاضلاب با توجه به سیاست‌ها و استراتژی‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
- تهیه، تنظیم و پیگیری اجرای دستورالعمل‌های بهره‌برداری از تأسیسات مکانیکی و برقی.
-ممیزی انرژی و انجام بموقع و مناسب تکالیف  مندرج بودجه و مجمع  عمومی وبهبود شاخصهای انرژی
-همکاری در برگزاری کارگاههای اموزشی برای توجیه بهره برداران  و سعی در جهت توانمند سازی بهره برداران
-همکاری با سایر حوزها در خصوص موارد مرتبط با برق و انرژی

تعداد بازدید این صفحه :29919
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29
آخرین بروزرسانی : 1398/04/25


Power by : RAAKCMS