بیرجند

جستجو RSS نسخه انگلیسی اخبار
دوشنبه
1400/02/20

نیازمندی های کارآموزی
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
پیام رسان سروش
اخبار کرونا

صفحه اول       دفتر امور حقوقی، تحصیل و تملک اراضی

عنوان پست : مدیر دفتر امور حقوقی ،تحصیل وتملک اراضی
عناوین وظائف و مسئولیتها :

- جمع آوری و بررسی اطلاعات جهت ارائه نظرات مشورتی واستفاده در لوایح دفاعیه های قانونی
- پیگیری امور در خصوص اقامه دعوی وتنظیم دادخواست مربوط به دعاوی کیفری ، حقوقی وجزائی علیه افراد درمراجع قانونی ودفاع وپاسخگوئی به امور مربوط به دعاوی مطروحه علیه شرکت و تهیه لوایح مربوط تا حصول نتیجه نهائی 
- تفکیک عرایض وشکایات واصله و ارجاع به کارشناس مربوطه
- تهیه لایحه ، دادخواست ، دفاعیه و اظهار نظرها و راهنماییهای حقوقی مورد نیاز
- شرکت در جلسات دادرسی جهت دفاع از حقوق شرکت
- مراجعه به متعهدین و ظهر نویسان اسناد وبدهکاران شرکت و انجام اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق شرکت
- رسیدگی وانجام تحقیقات لازم در موارد تجاوز به اراضی ودیگر مواردی که منافع شرکت را شامل می شود
- بررسی مدارک ، اسناد مالکیت ، تملک اراضی ، اجاره نامه ها ، قراردادها و صورتجلسات از نظر انطباق با مقررات مدون شرکت 
- تهیه متن قراردادهای منعقده در خصوص خرید وفروش با همکاری دفتر قراردادها
- اقدام و پیگیری موارد مربوط به استفاده غیر مجاز از شبکه آب و فاضلاب ،استملاک اراضی و تجاوز به حریمها و غیره
- ارایه نظریات مشورتی به مدیریت سازمان و واحدهای مختلف شرکت
- رسیدگی و اظهار نظر در موارد حقوقی که ارجاع می گردد
- تهیه دستور جلسات و صورتجلسات
-  انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی


تعداد بازدید این صفحه :15352
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29
آخرین بروزرسانی : 1398/04/25


Power by : RAAKCMS