شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

وضعیت نیروی انسانی

وضعیت نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تا پایان سال 96

| حجم فایل: 140 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1396/03/01

 

وضعیت نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تا پایان سال 97

| حجم فایل: 140 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1398/03/01


تعداد بازدید این صفحه :25014
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29