شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

زمان های در دسترس نبودن تارنما

اطلاع رسانی زمان های در دسترس نبودن تارنما

ردیف تاریخ از ساعت تا ساعت علت قطعی
1 9 بهمن 1395 17 19 ارتقاء سرور
2 20 فروردین 1396 10 12 مشکل دردامین

 


تعداد بازدید این صفحه :9749
تاریخ انتشار صفحه : 1395/12/28