شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

تعرفه آب بهاء

تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب

| حجم فایل: 3.93 MB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1394/07/20

 

معافیت های قانونی سال 1397

| حجم فایل: 350.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1397/06/21

 

هزینه های نصب انشعاب

| حجم فایل: 54 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1397/06/20

 

هزینه انشعاب آب و فاضلاب در سال 1397

| حجم فایل: 614.2 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1398/01/23

 

جدول تعیین ظرفیت قراردادی

| حجم فایل: 40 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/01

 

نرخ خدمات پس از فروش انشعاب آب و فاضلاب

| حجم فایل: 664 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1397/02/25


تعداد بازدید این صفحه :11451
تاریخ انتشار صفحه : 1395/08/07