شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

تماس با مسئول وبگاه

با سلام:

آدرس پست الکترونیک جهت ارتباط با مسئول وبگاه شرکت     info(at)abfakhj.ir

کلیه اطلاعات وب سایت توسط دفتر روابط عمومی جایگذاری می گردد.


تعداد بازدید این صفحه :15179
تاریخ انتشار صفحه : 1395/06/16