شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

معرفی مدیرعامل

 

 

نام و نام خانوادگی:  حسین امامی
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تلفن:   32233591      داخلی: 200
فاکس:  32232118
پست الکترونیکی: ceo@abfa-khj.ir

 


تعداد بازدید این صفحه :30646
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29