بیرجند

دیدار کارشناسان کنترل کیفی و تصفیه خانه آب امور طبس با کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان

دیدار کارشناسان کنترل کیفی و تصفیه خانه آب امور طبس با کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان

کارشناسان کنترل کیفی و تصفیه خانه آب امور طبس با کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان در راستای  هماهنگی بیشتر در مباحث کنترل کیفیت آب شرب در شهر و روستاها دیدار و گفت و گو کردند.
در این جلسه در خصوص مباحث مختلف از جمله کلرزنی در مجتمع های روستایی و اقدامات انجام شده امور طبس در این خصوص توضیحاتی ارائه شد.
لازم به ذکر است، از ابتدای سال، امور طبس بیش از ۵۶۰ میلیون ریال برای ارتقای کلرزنی آب در روستاها هزینه کرده است.
شستشوی مخازن، حفظ کلر باقیمانده در شبکه شهر و روستاها، تکمیل فرم های مربوطه و ... از سایر مباحث مطرح شده در این جلسه بوده است.
 
تعداد بازدید : 1303
زمان انتشار : 1399/04/30
نویسنده: روابط عمومی
تلفن : 05632234310


1399/10/21
Medication information sheet. Drug Class. <a href="https://prednisone4u.top">where to get generic prednisone pills</a> in Canada. Some about meds. Get information now. <a href=https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Drug%20information.%20Long-Term%20Effects.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%3Ewhere%20can%20i%20buy%20viagra%20for%20sale%3C%2Fa%3E%20in%20Canada.%20All%20trends%20of%20pills.%20Get%20information%20now.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F122%3EBest%20trends%20of%20medicine.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2F2hairstyle.com%2Fbest-5-beard-products-for-growth-and-maintain-style-2020%2F%23comment-108986%3EBest%20trends%20of%20drugs.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2F925.lviv.ua%2Fgvks-5-1400h500h350-mm%3EBest%20information%20about%20pills.%3C%2Fa%3E%20%20d9a792f%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%3F%20%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81.%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%20%2F%20ar%20%2F%20122%3E%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2F2hairstyle.com%2Fbest-5-beard-products-for-growth-and-maintain-style-2020%2F%23comment-108986%3E%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%20%2F%20925.lviv.ua%20%2F%20gvks-5-1400h500h350-mm%3E%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20d9a792f>Some about meds.</a> <a href=https://dienmaysonganh.com/san-pham/may-rua-xe-hyundai-hrx916-1600w-model-moi.html>All trends of drug.</a> <a href=http://fotodatabank.seniorennet.be/detail.php?fotoID=6505&cat=243&start=0>Some trends of meds.</a> e0e29af

1399/10/13
Online casino 2021: https://morep.app.co.mz/community/profile/casino2021/ <p><a href="https://morep.app.co.mz/community/profile/casino2021/">CLICK HERE</a></p> <p><a href="https://morep.app.co.mz/community/profile/casino2021/"><img src="https://i.ibb.co/pjR8Z8B/1btc.jpg"></a></p> ?h=fe0b1dd4484a307ee061fec7abe2798d&

1399/09/02
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. https://helloworld.com?h=fe0b1dd4484a307ee061fec7abe2798d&

1399/08/30
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. http://bit.do/fLc9r?h=fe0b1dd4484a307ee061fec7abe2798d&
نظر شما درباره این مطلب چیست ؟


7 + 20 =
   
   


Power by : RAAKCMS