بیرجند

انجام بیش از ۳ کیلومتر لوله گذاری در مسکن محرومین دو روستای طبس

انجام بیش از ۳ کیلومتر لوله گذاری در مسکن محرومین دو روستای طبس

سرپرست امور آب و فاضلاب طبس از لوله گذاری مسکن محرومین در دو روستای جوخواه و شیرآباد بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.
مهندس موسی حسنی اظهار کرد: لوله گذاری۳ کیلومتر از مسیر آبرسانی این دو روستا در سفر معاون عمرانی استاندار به شهرستان طبس در ماه گذشته مورد تصویب قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: اقطار لوله های این شبکه ها در سایز ۶۳، ۷۵ و ۱۱۰ میلیمتر و با مشارکت دهیاری این روستاها انجام خواهد شد.
سرپرست امور آب و فاضلاب طبس افزود: برای تکمیل مابقی واحدهای مسکونی در سایر روستاها به بیش از ۱۰ کیلومتر لوله دیگر نیاز خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد لوله گذاری این روستاها تا هفته دولت به پایان برسد.
 
تعداد بازدید : 685
زمان انتشار : 1399/04/30
نویسنده: روابط عمومی
تلفن : 05632234310


1399/10/21
Medicines information sheet. Generic Name. <a href="https://prednisone4u.top">order prednisone price</a> in Canada. Actual what you want to know about drug. Get now. <a href=https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Medicine%20information%20sheet.%20Short-Term%20Effects.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%3Ecan%20you%20buy%20viagra%20for%20sale%3C%2Fa%3E%20in%20US.%20Actual%20about%20drugs.%20Read%20now.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Faloeveraireland.ie%2Fproduct%2Fargi%2F%23comment-70287%3EActual%20news%20about%20medicine.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fgossi.co.kr%2Fhome%2F201204205zlhCUhRQQ%2Fhome.php%3Fgo%3Dpds_list%26pds_admin_num%3D8709%26num%3D5905%26start%3D90%26mode%3D%26field%3D%26s_que%3D%26year%3D%26month%3D%26tag%3D%26gong_number%3D%3EBest%20news%20about%20meds.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Ffilmshalatv.com%2Fpublic%2Fpost%2F1717%3EAll%20about%20pills.%3C%2Fa%3E%20%20703ca3c%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%20%3E%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8%3C%20%2F%20a%20%3E%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20%D0%90%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9.%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Faloeveraireland.ie%2Fproduct%20%2F%20argi%20%2F%20%23comment-70287%3E%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fgossi.co.kr%2Fhome%2F201204205zlhCUhRQQ%2Fhome.php%3Fgo%3Dpds_list%26pds_admin_num%3D8709%26num%3D5905%26start%3D90%26mode%3D%26field%3D%26s_que%3D%26year%3D%26month%3D%26tag%3D%26gong_number%3D%3E%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Ffilmshalatv.com%2Fpublic%20%2F%20post%20%2F%201717%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%20%3E%20703ca3c>Everything what you want to know about meds.</a> <a href=https://dinhduongnet.com/san-pham/sua-de-goatmil-so-3-400gram/#comment-67258>Everything what you want to know about drug.</a> <a href=http://thekish-experience.com/page/1643/#comment-18212>All news about pills.</a> d6e0e29

1399/10/13
Online casino 2021: https://morep.app.co.mz/community/profile/casino2021/ <p><a href="https://morep.app.co.mz/community/profile/casino2021/">CLICK HERE</a></p> <p><a href="https://morep.app.co.mz/community/profile/casino2021/"><img src="https://i.ibb.co/pjR8Z8B/1btc.jpg"></a></p> ?h=eb672af0c6b02c29ff38d1b6d513183e&

1399/09/02
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. https://helloworld.com?h=eb672af0c6b02c29ff38d1b6d513183e&

1399/08/30
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. http://bit.do/fLc9r?h=eb672af0c6b02c29ff38d1b6d513183e&

1399/08/29
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. http://bit.do/fLc9r?h=eb672af0c6b02c29ff38d1b6d513183e&
نظر شما درباره این مطلب چیست ؟


9 + 14 =
   
   


Power by : RAAKCMS