بیرجند

تخلیه کانال آشغالگیر و مقسم در تصفیه خانه فاضلاب بیرجند

تخلیه کانال آشغالگیر و مقسم در تصفیه خانه فاضلاب بیرجند

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: کانال آشغالگیر و مقسم تصفیه خانه فاضلاب بیرجند تخلیه شد.
مهندس سید احمد ندائی جوان گفت: یکی از عواملی که باعث خلل در امر عملکرد صحیح تصفیه می گردد زمان ماند فاضلاب در برکه های بی هوازی می باشد.
وی ادامه داد: با توجه به مدت زمان بهره برداری از برکه های تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند به خصوص    در فاز یک و افزایش ارتفاع مواد قابل ته نشین در برکه بی هوازی و جلوگیری از ورود این مواد به برکه ها تخلیه ادواری مواد جامد ته نشین شده در کانال های مقسم ورودی برکه های بی هوازی می باشد.
مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: در این راستا و در جهت بهبود روند تصفیه، اداره بهره برداری فاضلاب امور با همکاری عوامل پیمانکار بهره بردار در اسفند ماه سال جاری اقدام به تخلیه کانال های مقسم و حوضچه ورودی تصفیه خانه فاضلاب نموده و با حفر ترانشه در محل مناسب نسبت به مدفون نمودن لجن حاصل از تخلیه کانال و حوضچه ها اقدام نمودند.
 
تعداد بازدید : 605
زمان انتشار : 1397/12/22
نویسنده: روابط عمومی
تلفن : 05632234310

نظر شما درباره این مطلب چیست ؟


9 + 14 =
   
   


Power by : RAAKCMS