بیرجند

بررسی شرایط واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در شرکت آب و فاضلاب استان

بررسی شرایط واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در شرکت آب و فاضلاب استان

مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت بخش خصوصی شرکت اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کارگروه واگذاری استانی برای پروژه های شرکت آب و فاضلاب تشکیل گردید.
مهندس بهارشاهی افزود: این جلسه در محل شرکت و با حضور نمایندگان استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان و همچنین سازمان امور اقتصاد و دارایی استان برگزار شد و شرایط واگذاری پروژه ها در شرکت آب و فاضلاب استان به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
وی در این جلسه به بیان شرایط واگذاری پروژه ها در شرکت آب و فاضلاب و گزارش اقدامات انجام شده تا کنون پرداخت و گفت: واگذاری پروژه های تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای قاین، فردوس، سربیشه که مطالعات توجیهی و مدل مالی اقتصادی آن هم تهیه شده بود مورد تصویب کارگروه قرار گرفت که مقرر گردید پیگیری لازم برای سایر مراحل در شرکت آب و فاضلاب انجام گیرد و سازمان برنامه و بودجه استان هم حمایت لازم را در خصوص پیشبرد این پروژه ها انجام دهد.
لازم به ذکر است، همچنین در این کارگروه، سایر پروژه های پیشنهادی از قبیل بهره برداری و راهبری شبکه فاضلاب شهر بیرجند، شبکه آب شرب شهر طبس گلشن، و آب شیرین کن چاه های شهر قاین و چند پروژه دیگر در دستور کار قرار گرفت.
 
تعداد بازدید : 546
زمان انتشار : 1397/05/10
نویسنده: روابط عمومی
تلفن : 05632234310

نظر شما درباره این مطلب چیست ؟


1 + 20 =
   
   


Power by : RAAKCMS