بیرجند

دبی سنجی و کالیبراسیون چاههای آب شرب شهر خوسف با همکاری دفتر مدیریت مصرف ستاد

دبی سنجی و کالیبراسیون چاههای آب شرب شهر خوسف با همکاری دفتر مدیریت مصرف ستاد

مدیر امور آب و فاضلاب خوسف از انجام دبی سنجی و کالیبراسیون چاههای آب شرب شهر خوسف با همکاری دفتر مدیریت مصرف ستاد خبر داد.
علیرضا شبانی اظهار کرد: عملیات دبی سنجی و کالیبراسیون چاه ها به منظور تعیین دقیق میزان تولید آب و کنترل میزان دقیق دبی خروجی منابع تولید و تطابق با وضعیت کنتورهای نصب شده جدید بر اساس الکتروپمپ جدید نصب شده در چاههای آب شرب شماره 1 و 2و3  شهر خوسف انجام پذیرفت.
 
تعداد بازدید : 206
زمان انتشار : 1397/04/20

نظر شما درباره این مطلب چیست ؟


5 + 10 =
   
   


Power by : RAAKCMS