http://abfa-khj.ir/ http://abfa-khj.ir/newsrss.rss آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی ضرورت ایجاد وحدت رویه در استفاده از ظرفیت های قانونی برای پیشبرد اهداف شرکت های آبفا http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3009مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بر ایجاد وحدت رویه در استفاده از ظرفیت های قانونی برای پیشبرد اهداف شرکت های آب و فاضلاب تاکید کرد.1396/07/26برگزاری کارگروه تحلیل قوانین و مقررات و آراء محاکم قضایی و شبه قضایی به میزبانی خراسان جنوبی http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3008کارگروه تحلیل قوانین و مقررات و آراء محاکم قضایی و شبه قضایی به میزبانی خراسان جنوبی در حال برگزاری است.1396/07/25برگزاری مصاحبه حضوری پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3007با اعلام نتایج آزمون‌ استخدامی شرکت‌ آب و فاضلاب خراسان جنوبی، مصاحبه حضوری برای گزینش پذیرفته شدگان نهایی انجام شد.1396/07/25بازدید معاون برنامه ریزی شرکت آبفای استان از ساختمان آزمایشگاه نهبندان http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3006معاون برنامه ریزی شرکت آبفای استان از ساختمان آزمایشگاه نهبندان بازدید نمود.1396/07/22حضور مدیر امور آب و فاضلاب بشرویه در سومین جلسه کمیته صنعت آب و برق شهرستان http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3005حضور مدیر امور آب و فاضلاب بشرویه در سومین جلسه کمیته صنعت آب و برق شهرستان1396/07/20تشریح برنامه های شرکت آب و فاضلاب در ستاد اربعین خراسان جنوبی http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3004ستاد برنامه ریزی، مدیریت و ساماندهی مراسم اربعین استان با حضور استاندار خراسان جنوبی و سایر اعضای این ستاد برگزار شد.1396/07/20برگزاری دوره آموزشی مدیریت مصرف آب در شرکت آب و فاضلاب استان http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3003دوره آموزشی مدیریت مصرف آب در شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد.1396/07/20تاکید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بر تغییر نگرش در خصوص مدیریت مصرف انرژی http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3002مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بر تغییر نگرش در خصوص مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد.1396/07/20تکریم از همکار بازنشسته در امور آب و فاضلاب فردوس http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3001مدیر امور آب و فاضلاب فردوس از برگزاری دیدار با یکی از بازنشستگان این امور خبر داد.1396/07/20تبیین راهکارهای پیاده سازی نظام نامه جامع سامانه 122 در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3000راهکارهای پیاده سازی نظام نامه جامع سامانه 122 در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تبیین شد.1396/07/19