بیرجند


دوشنبه
1396/11/30دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی

همایش مدیران شهرها و شهرستانهای آب و فاضلاب کشور
صفحه اول       اولویت های تحقیقاتی
فرم پروپزال | حجم فایل: 234 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1392/01/15

دانلود فرم پروپزال

| حجم فایل: 33.0 KB | فرمت فایل : rar | تاریخ انتشار : 1392/01/15

اولویت پژوهشی سال 92

| حجم فایل: 33.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1392/01/15

اولویت پژوهشی سال 93

| حجم فایل: 20.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1393/01/15

اولویت پژوهشی سال 94

| حجم فایل: 45.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1394/01/15

پایان نامه های پیشنهادی سال 94 

| حجم فایل: 40.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1394/01/15

اولویت های پژوهشی سال 95 

| حجم فایل: 50.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/01/15

اولویتهای مصوب پایان نامه ای 96

| حجم فایل: 51.3 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1396/01/28

تعداد بازدید این صفحه :14529
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29

نظر سنجی

نظر شما در رابطه با این سایت چه می باشد؟
عالی          خوب          متوسط          ضعیف         Power by : RAAKCMS