بیرجند


دوشنبه
1396/11/30دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی

همایش مدیران شهرها و شهرستانهای آب و فاضلاب کشور
صفحه اول       وضعیت موجود GIS

  اجرای در 5 شهر استان اجرا گردیده  که جزئیات آن در جدول ذیل قابل مشاهده می باشد.

gis


تعداد بازدید این صفحه :1739
تاریخ انتشار صفحه : 1396/05/15

نظر سنجی

نظر شما در رابطه با این سایت چه می باشد؟
عالی          خوب          متوسط          ضعیف         Power by : RAAKCMS