بیرجند


دوشنبه
1396/11/30دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی

همایش مدیران شهرها و شهرستانهای آب و فاضلاب کشور
صفحه اول       بیانیه سطح توافق خدمت
بیانیه سطح توافق خدمات پورتال خدمات غیر حضوری مشترکین آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی
1- پورتال خدمات غیرحضوری در ۷ روز هفته و 24 ساعت شبانه روز فعال می باشد.
2- حداکثر زمان بازگشت به حالت عادی پس از خرابی احتمالی یک روز کاری می باشد.
3- زمان های امکان اتصال به تارنما ۹۹ درصد می باشد.
4- زمان های در دسترس نبودن تارنما در این صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

تعداد بازدید این صفحه :4718
تاریخ انتشار صفحه : 1395/08/07

نظر سنجی

نظر شما در رابطه با این سایت چه می باشد؟
عالی          خوب          متوسط          ضعیف         Power by : RAAKCMS