بیرجند


دوشنبه
1396/11/30دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی

همایش مدیران شهرها و شهرستانهای آب و فاضلاب کشور
صفحه اول       قوانین، بخشنامه و دستورالعمل ها
مجموعه قوانین | حجم فایل: 81.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/01/15
آیین نامه انضباط کار | حجم فایل: 255.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/01/15
دستورالعمل مرخصی | حجم فایل: 180.6 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/01/15
بخشنامه ها و دستورالعمل ها  

تعداد بازدید این صفحه :11418
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29

نظر سنجی

نظر شما در رابطه با این سایت چه می باشد؟
عالی          خوب          متوسط          ضعیف         Power by : RAAKCMS