بیرجند

شروع دوره اول سم پاشی شبکه های فاضلاب شهری بیرجند

شروع دوره اول سم پاشی شبکه های فاضلاب شهری بیرجند

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند اظهار کرد: با توجه به شروع فصل گرما و به منظور جلوگیری از ازدیاد حشرات موذی در شبکه جمع آوری فاضلاب و ارتقاء بهداشت عمومی، عملیات سم پاشی شبکه و منهول های جمع آوری فاضلاب شهر بیرجند آغاز گردید.
سید علی هاشم آبادی با بیان اینکه همه ساله کل شبکه های فاضلاب در دو نوبت سم پاشی می گردد، گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و گرم شدن زود هنگام هوا از اواخر اردیبهشت ماه، سم پاشی شبکه های فاضلاب از طریق منهول ها و کلین اوتها در دو جبهه کاری شمال و جنوب شهر در دستور کار پیمانکار بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب قرار گرفته است.
وی افزود: سم پاشی شبکه های فاضلاب طی دو مرحله در سال به روش مه پاشی گرم و استفاده از سم سمسافوگ با تغییر دوز ترکیبی سنوات قبل انجام می شود. 
 
تعداد بازدید : 110
زمان انتشار : 1397/03/12

نظر شما درباره این مطلب چیست ؟


1 + 19 =
   
   


Power by : RAAKCMS